Šta se dešava sa starim pneumaticima nakon što izađu iz upotrebe?

Šta treba da uradim sa starim pneumaticima?
 

Prodavci pneumatika treba da preuzmu stare pneumatike bez naknade. Po zakonu su dužni da preuzmu razumnu količinu starih, rashodovanih pneumatika koji odgovaraju novim pneumaticima koji su prodati kupcima. Kupac mora da preda iskorišćene pneumatike prodavcu ili prijemnoj lokaciji koju odredi prodavac pneumatika.
 
Troškovi recikliranja pneumatika pokriveni su taksom za reciklažu koja je uključena u cenu novih pneumatika. Iznos takse za reciklažu zavisi od tipa pneumatika.
 
Pneumatike ne treba bacati na deponije. Postoji više opcija ponovnog iskorištenja i reciklaže koje se razlikuju od zemlje do zemlje.

 

 

Uvoznici i proizvođači pneumatika su zaduženi za reciklažuBelgija, Češka, Finska, Francuska, Grčka, Mađarska, Norveška, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Španija i Švedska
Proizvođači plaćaju porez lokalnoj samoupravi nadležnoj za reciklažuDanska, Letonija, Slovačka
Regulativa određuje ciljeve i subjekti sami odlučuju kako će reciklirati pneumatikeAustrija, Nemačka, Irska, Švajcarska i UK

Životni ciklus pneumatika i reciklaža

Termin „životni ciklus” koristimo da pokrijemo različite faze kroz koje proizvod prolazi, od proizvodnje i upotrebe, pa do reciklaže na kraju. Životni ciklus pneumatika kreće od drveta kaučuka, na južnoj hemisferi, na primer, u Indoneziji ili na Tajlandu. Zatim, sledeće faze u životnom ciklusu uključuju proizvodnju sirovina i proizvoda, skladištenje i nekoliko tura transporta. Jedan primer završetka životnog ciklusa pneumatika je mrvljenje pneumatika koji se potom koristi u građevinskom materijalu.
 
Životni ciklus se grubo može podeliti na četiri dela:  
 
1. Kupovina i proizvodnja ulaznih sastojaka za proizvodnju, npr. sirovina i energije.
2. Proizvodnja pneumatika.
3. Korišćenje pneumatika.
4. Postupanje sa iskorištenim pneumaticima.
 
Najveći uticaj na životnu sredinu tokom životnog ciklusa pneumatik vrši za vreme upotrebe. Najvažniji faktor je uticaj pneumatika na potrošnju goriva. Potrošnja goriva se može umanjiti smanjenjem težine i otpora kotrljanja pneumatika, čime se smanjuju i emisije izduvnih gasova i stvaranjе gasova staklene bašte. Međutim, najznačajniji faktor koji utiče na nivo emisije izduvnih gasova jeste stil vožnje. Ekonomična vožnja može da smanji potrošnju goriva za 10–20%.