Kako vam EU oznaka pneumatika pomaže pri kupovini pneumatika? 

 
  

Kriterijumi klasifikacije na oznaci pneumatika služe za lakše poređenje različitih modela pneumatika sa standardizovanim informacijama za klasifikaciju.

EU oznaka pneumatika je obavezna na svim letnjim, univerzalnim i zimskim pneumaticima bez šiljaka namenjenim putničkim automobilima, SUV i kombi modelima, kamionima i autobusima prodatim na prostoru EU od 2012. godine. Uz kriterijume klasifikacije u pogledu ekonomičnosti potrošnje goriva, mokrog prianjanja i spoljašnje buka usled kotrljanja, kao i prianjanja na snegu i ledu kod zimskih pneumatika, cilj je bio da se vozačima olakša odabir bezbednijih i ekonomičnijih pneumatika. Oznaka predstavlja nalepnicu na gazećoj površini pneumatika, ali iste informacije su dostupne i na sajtovima proizvođača pneumatika i stranicama prodavaca, kao i na prodajnim mestima.

Mokro prianjanje

Bezbednost na mokrim površinama

U klasifikaciji mokrog prianjanja na EU oznaci, A označava najbolje prianjanje, dok je E najslabija klasa. Mokro prianjanje je posebno važno za bezbednost kod letnjih pneumatika, jer ukazuje na sposobnost kočenja vozila na mokrim kolovozima. Pneumatici sa odličnim mokrim prianjanjem imaju kraći zaustavni put, omogućavaju stabilnije upravljanje i bolje se ponašaju u vožnji.

Potrošnja goriva

Ekološkija i ekonomičnija vožnja

Efikasnost potrošnje goriva na oznaci je prikazana skalom od A do E. Pneumatici klase A imaju najmanji negativan uticaj na potrošnju goriva, dok klasa E utiče najviše. Kvalitetan pneumatik može značajno da doprinese smanjenju potrošnje goriva. Na primer, sa pneumaticima A klase, automobil na sto kilometara može da troši 0,1 l goriva manje nego kod vožnje na pneumaticima B klase. Ako se uporedi najbolja klasa sa najlošijom, godišnja ušteda goriva može da dostigne oko 90 litara.

Buka usled kotrljanja

Manje zagađenje bukom

Nivo spoljašnje buke usled kotrljanja opisuje koliko glasno ljudi izvan vozila čuju zvuk kotrljanja pneumatika. Drugim rečima, ovaj parametar ne opisuje buku unutar vozila. Nivo spoljašnje buke izazvane kotrljanjem opisuje se decibelima i slovima A, B i C, pri čemu A označava najtiše pneumatike.

Prianjanje na snegu i ledu

Zimska bezbednost

Pored gorepomenutih vrednosti, pneumatik koji je odobren za korišćenje u uslovima sa mnogo snega imaće oznaku prianjanja na snegu, a pneumatik koji zadovolji međunarodne metode testiranja prianjanja na ledu imaće oznaku prianjanja na ledu na nalepnici. Te oznake vam najviše govore o bezbednosnim mogućnostima pneumatika na zimskim putevima. EU oznaka pneumatika se ne primenjuje na pneumatike sa šiljcima, tako da prilikom kupovine pneumatika u obzir treba da uzmete i svoje vozačke navike.