Čuvajte se plivanja pneumatika

vesiliirto.jpgPažljiva vožnja i dobre gazeće površine mogu značajno da umanje rizik od plivanja pneumatika. Kišnica koja se zadržava u kolotrazima na putu zahteva pažljiviju vožnju. Rizik od plivanja pneumatika je veliki kad su kolotrazi duboki, ali pažljiva vožnja i dobre gazeće površine mogu da umanje taj rizik.
 
Novi pneumatici predstavljaju najbolje oružje protiv plivanja pneumatika. Šara na gazećoj površini koja izbacuje vodu između pneumatika i puta predstavlja najefikasnije sredstvo za sprečavanje plivanja. Prema rezultatima ispitivanja, do plivanja pneumatika dolazi pri brzini od 76 km/h kod skretanja sa izlizanim pneumaticima (dubina šare ispod 1,6 mm), dok je kritična brzina kod novih pneumatika 96 km/h.