Pravilno skladištenje

varastointi.jpg

Pravilno skladištenje može da uspori starenje pneumatika.

1. Temperatura
Temperatura prostora za skladištenje treba da bude ispod +25 °C, po mogućnosti to treba da bude tamno mesto sa temperaturom ispod +15 °C. Pri temperaturama višim od 25 °C i nižim od 0 °C svojstva gume mogu da se promene, što utiče na krajnji radni vek pneumatika. Umereno hladno skladištenje nema nikakav nepovoljni uticaj na gumene proizvode.
 
2. Vlažnost vazduha
Treba izbegavati uslove ekstremne vlažnosti vazduha. Vlažnost vazduha u prostoru za skladištenje ne sme biti toliko visoka da se na pneumaticima stvara kondenzacija. Pneumatici se ne smeju skladištiti tako da budu izloženi kiši, prskanju, itd.
 
3. Svetlost
Pneumatici se moraju zaštititi od svetlosti, naročito od direktne sunčeve svetlosti i jakog veštačkog osvetljenja sa velikim sadržajem ultraljubičaste svetlosti.
 
4. Kiseonik i ozon
Ozon ima jak uticaj na propadanje pneumatika. Prostor za skladištenje ne sme da sadrži nikakvu opremu koja proizvodi ozon, kao što su fluoroscentne lampe ili živine sijalice, visokonaponsku električnu opremu, električne motore ili bilo koju drugu električnu opremu koja može da proizvodi varnice ili tiho električno pražnjenje.
 
5. Deformacija
Ako je moguće, pneumatici treba da se čuvaju slobodno, u svom prirodnom obliku, tako da nisu izloženi opterećenju, pritisku ili savijanju. Veliki deformiteti koji se razviju tokom dugotrajnog skladištenja mogu da izazovu pucanje kada se pneumatik naduva.
 
6. Rastvarači, ulja, masti i toplota
Pneumatici se posebno moraju štititi od bilo kakvog kontakta sa rastvaračima, uljima ili mastima, bez obzira na kratkotrajnost kontakta. Pneumatici se takođe moraju štititi od snažnih izvora svetlosti i varnica izazvanih električnim varenjem.
 
7. Rukovanje pneumaticima
Prilikom rukovanja pneumaticima u prostoru za skladištenje, nikad ih nemojte ispuštati sa visine od preko 1,5 m. Pneumatici se prilikom pada mogu oštetiti u predelu stope. Tipična posledica je iskrivljena stopa. Ako imate pneumatik sa iskrivljenom stopom, montiranje takvog pneumatika na felnu se ne preporučuje.
 
Vianor usluga čuvanja pneumatika pruža pravilno skladištenje pneumatika.