Proveravajte habanje pneumatika

Profiltiefe.jpgStanje pneumatika lako možete proveriti pomoću predmeta koje imate kod kuće. Proveravanje pomoću šibice ili novčića naročito je pogodno za procenu stanja pneumatika bez šiljaka.
Svi najnoviji proizvodi kompanije Nokian Tyres poseduju indikator bezbednosti vožnje. Vozač pomoću tog indikatora može da proveri stanje i bezbednost pneumatika. Indikator se nalazi na centralnoj površini pneumatika i označava dubinu glavne brazde pneumatika u milimetrima. Drugim rečima, pokazuje kolika je preostala dubina šare.

Provera pomoću šibice

Bezbednost možete izmeriti pomoću obične šibice od pet centimetara koja ima sumporni vrh dužine 3–4 milimetra. Vrh treba potpuno da nestane iz vida kada se šibica stavi u brazdu. Testirajte dubinu na nekoliko mesta na pneumatiku. Ako se sumpor ipak vidi, dubina gazeće površine nije dovoljna za bezbednu zimsku vožnju. Minimalna preporučena dubina brazde iznosi 4 milimetra. Zakon zahteva 3 milimetra gazeće površine na zimskim i 1,6 mm na letnjim pneumaticima.

Provera pomoću novčića od dva evra

Novčić od dva evra je još bolji alat za proveru stanja pneumatika. Srebrni prsten na ivici novčića širok je manje od četiri milimetra. Ako se samo malo izdiže iznad bloka gazeće površine kada se novčić utisne u brazdu, treba da razmišljate o zameni pneumatika.

Pregledajte pneumatike sa šiljcima

Ako su šiljci još uvek na pneumatiku ali se klate levo–desno, prianjanje pneumatika je značajno umanjeno. Šiljak koji se krivi neće moći da probije led, a slabo će prianjati i na bljuzgavici i snegu. Ako je mnogo šiljaka olabavljeno, a broj šiljaka varira od pneumatika do pneumatika, onda prianjanje može biti opasno oslabljeno. Prema propisima o šiljcima, maksimalna dozvoljena varijacija u broju šiljaka na različitim pneumaticima je 25%. 
 
Iako postoje zgodni načini da se proceni bezbednost pneumatika, rezultati će uvek biti donekle neprecizni i nepouzdani, naročito uzimajući u obzir da vozači imaju običaj da precene stanje svojih pneumatika. Zbog toga je kompanija Nokian Tyres razvila indikator bezbedne vožnje za svoje nove pneumatike. Indikator precizno pokazuje preostalu dubinu gazeće površine i bezbednu kilometražu.