Servisiranje/menjanje kočnica

 

Kočioni sistem u dobrom stanju je ključ vaše bezbednosti.

Opis usluge

  • Kočioni sistemi na savremenim vozilima koriste osnovnu hidrauliku gde se primenom trenja koči i zaustavlja kretanje točkova. Kada vozač pritisne papučicu kočnice, hidraulična tečnost pod pritiskom se šalje u komponente kočnice i posledično trenje usporava vozilo.
  • Kada se pritisne papučica pedale, to uzrokuje da klip u glavnom cilindru istiskuje tečnost koja prolazi kroz vodove kočionog sistema do cilindara na točkovima. Ako vozilo ima disk kočnice, kočiona tečnost se zgušnjava i pritiska klip, koji zatim pritiska kočione pločice na disk kočnice. Kod automobila sa doboš kočnicama, tečnost potiskuje kočione pločice tako da stvaraju trenje na dobošu kočnice.