Centriranje trapa

 

Centriranje trapa, optika ili reglaža, predstavlja postupak kojim se obezbeđuje optimalan položaj točkova, u skladu sa specifikacijama proizvođača automobila.

 

Koristi za kupca

•Smanjeno habanje pneumatika, veća kilometraža i bezbednija vožnja – redovno centriranje trapa vam štedi novac i održava bezbednost i efikasnost vašeg vozila.
•Izbegavate neujednačeno habanje pneumatika koje uzrokuju točkovi van ose. Neujednačeno habanje pneumatika možete osetiti tako što automobil vuče ulevo ili udesno u vožnji. Ako se ignorišu, problemi nesaosnosti točkova mogu da prerastu u probleme sa upravljanjem i vešanjem, jer vožnja sa nesaosnim točkovima opterećuje ne samo pneumatike, već i komponente vešanja.
•Hitno potražite uslugu centriranja trapa ako vozilo počne da vuče ulevo ili udesno, ako osetite vibracije u upravljaču pri većim brzinama ili ako je habanje pneumatika neujednačeno ili neobično.