Zamena ulja

 

Izbor odgovarajućeg ulja je ključan za pravilno i dugotrajno funkcionisanje motora. Kada se ulje izabere prema specifikacijama kvaliteta koje zada proizvođač, ono će štititi motor od habanja i podmazivaće ga u svim vremenskim i temperaturnim uslovima. Karakteristike ulja opadaju vremenom i korišćenjem, tako da zdrav motor zahteva redovno menjanje ulja.

 

Opis usluge

•Menjanje motornog ulja je najčešći deo održavanja automobila. Kvalitet ulja ima veoma veliki uticaj na današnje motore. Sama viskoznost ne govori ništa o tome da li je ulje odgovarajuće vrste. Na primer, ulje namenjeno tradicionalnijim dizel motorima nije pogodno za motore opremljene DPF filterom, jer njegovi aditivi protiv habanja imaju velik sadržaj SAPS supstanci (pepeo, fosfor i sumpor). Takođe postoje različiti zahtevi po pitanju HTHS vrednosti (eng: high temperature cut stress) u zavisnosti od motora i preporučenog intervala menjanja ulja.
•Pored sipanja odgovarajućeg, kvalitetnog ulja, i uljni filter treba da se zameni prilikom svakog menjanja ulja.