24.09.2019

Jesenja kiša povećava rizik od plivanja pneumatika – dubina šare i stil vožnje postaju važniji od ocene mokrog prianjanja pneumatika

Jesenja kiša stavlja dodatne zahteve pred pneumatike. Prema ekspertu iz kompanije Nokian Tyres, visoka ocena mokrog prianjanja sama po sebi nije dovoljna da bi se izbegao rizik od plivanja pneumatika. 

Na prelazu leta u jesen večeri postaju tamnije a kiša sve češća. Kolotrazi na putevima mogu biti opasni i za vreme i nakon jakih pljuskova: rizik od plivanja pneumatika se povećava kada se voda skupi na površini kolovoza i nema vremena da se osuši. 

Ispod pneumatika se stvara vodeni jastuk kada šara na gazećoj površini ne uspeva da ukloni svu vodu između pneumatika i kolovoza. Pneumatici usled toga gube prianjanje i upravljanje prestaje da reaguje, te vozač više ne može da kontroliše vozilo. Plivanje pneumatika može da iznenadi i najiskusnije vozače jer je nemoguće unapred uvežbati reagovanje u takvim situacijama. 

Proverite stanje pneumatika i pritisak u njima 

Visokokvalitetni letnji pneumatici sa dovoljnom dubinom šare i dalje su najsigurniji izbor na mokrim jesenjim putevima. 

– Stanje vaših pneumatika predstavlja bitan faktor u sprečavanju plivanja pneumatika; ako je pneumatik izlizan, brazde neće moći da prime dovoljno vode, kaže Mati Mori, direktor tehničkog korisničkog centra u Nokian Tyres. 

U uporednom testu objavljenom u izdanju 5/2019 časopisa Tekniikan Maailma, izlizani letnji pneumatik sa dubinom šare od 3-4 mm imao je vidno lošije upravljanje nego nov letnji pneumatik sa 7 mm gazeće površine. U tom testu, novi pneumatik je počeo da pliva pri brzini od 83,1 km/h kada je dubina vodenog sloja na putu dostigla 10 mm, dok je izlizani pneumatik počeo da pliva pri brzini od 61,2 km/h. U cilju izbegavanja plivanja pneumatika, trebalo bi da zamenite pneumatike kada dubina šare na njima padne ispod 4 mm. Indikator bezbednosti vožnje (DSI) na pneumaticima Nokian Tyres olakšava praćenje dubine šare; jasno označava preostalu količinu gazeće površine na pneumatiku. 

Novi letnji pneumatik će takođe skratiti zaustavni put na mokrim površinama, mada Mori kaže da je prianjanje ili kočenje na mokroj podlozi ne treba mešati sa tendencijom pneumatika da pliva. 

– Kategorija mokrog prianjanja navedena na deklaracijama evropskih pneumatika označava efikasnost mokrog prianjanja pneumatika; drugim rečima, ponašanje pneumatika pri kočenju na mokrom asfaltu. Međutim, tendencija ka plivanju pneumatika ne može se utvrditi na osnovu deklaracija, on podseća. 

Pored stanja pneumatika, bitan faktor je i pritisak u pneumaticima. Ako je pritisak u pneumaticima prenizak, možda neće moći da zadrže oblik u vodi. To će automobil učiniti podložnijim plivanju pneumatika. 

Izbegavajte zaobilaženje lokvi 

Pored visokokvalitetnih letnjih pneumatika, bitno je i ono što se dešava između sedišta i upravljača. Prilikom vožnje po kiši treba blago da smanjite brzinu. 

– Dodatno smanjenje brzine potrebno je kada treba da prođete kroz lokvu vode na putu. Kad god je to moguće, treba i da izbegavate vožnju po kolotrazima jer se u njima skuplja voda, kaže Mori. 

Zaobilaženje se takođe ne savetuje. Automobil može lako da počne da proklizava ako pređete preko kolotraga prilikom promene trake. 

Ako uprkos ovim merama predostrožnosti ipak dođe do plivanja pneumatika, postupite na sledeći način: 

  1. Ostanite smireni.
  2. Pustite gas i pritisnite kvačilo kako biste usporili automobil i povratili prianjanje. Kočenje vam neće pomoći jer će dodatno smanjiti prianjanje.
  3. Upravljač držite pravo kako biste izbegli sletanje s puta ili prelazak u suprotnu traku kada se prianjanje povrati.

 

Arhiva novosti