07.08.2018

Kompanija Nokian Tyres pridružila se inicijativi „Naučno zasnovani ciljevi” (Science Based Targets) u nameri da postavi ekološke ciljeve zasnovane na trenutnim istraživanjima

Kao pionir u svojoj delatnosti, Nokian Tyres želi da doprinese borbi protiv klimatskih promena i da postavi ambiciozne, naučno osnovane ekološke ciljeve. Kompanija Nokian Tyres se ovog maja pridružila inicijativi „Naučno zasnovani ciljevi” u nameri da postavi preciznije ciljeve koje ocenjuje i odobrava nezavisna organizacija. Kompanija Nokian Tyres je prethodno postavljene ciljeve smanjenja emisija CO2 dostigla znatno pre roka. 

– Kada je reč o ekološkoj odgovornosti, već sada u obzir uzimamo čitav životni ciklus proizvoda i sve naše funkcije. Naš cilj za 2020. godinu bio je smanjenje emisija CO2 iz naših proizvodnih pogona za 20%. Do kraja 2017. godine već smo ostvarili smanjenje od preko 36%. Pridruživanje ovoj inicijativi predstavlja prirodni nastavak naše dugogodišnje posvećenosti očuvanju životne sredine, objašnjava Tepo Huovila koji je zadužen za rad kompanije na održivosti.

Novi klimatski ciljevi biće povezani sa kompanijinim lancem vrednosti kao i sa ekološkim uticajem proizvoda. 

– Kontinuirano razvijamo pneumatike sa sve manjim otporom kotrljanja, što znatno smanjuje emisije gasova staklene bašte tokom njihovog korišćenja. Na primer, prosečno smanjenje otpora kotrljanja od 7% na pneumaticima koje smo prodavali 2017. godine smanjuje godišnje emisije CO2 za količinu koju emituje čak 54.000 putničkih automobila, kaže Huovila.

Kompanija nastoji da dobije odobrenje za „Naučno zasnovane ciljeve” 2019. godine. 

Ukratko o Naučno zasnovanim ciljevima

Inicijativa „Naučno zasnovani ciljevi” ohrabruje kompanije da postave naučno zasnovane ciljeve za borbu protiv klimatskih promena. Inicijativa je partnerstvo između organizacija UN Global Compact, CDP (ranije Carbon Disclosure Project), WRI (World Resources Institute) i WWF (World Wide Fund for Nature) usmereno na promovisanje najboljih praksi u postavljanju naučnih klimatskih ciljeva. Pored toga, ova inicijativa nezavisno ocenjuje i odobrava ciljeve kompanija i zajednica. Sve kompanije koje učestvuju navedene su na sajtu inicijative Naučno zasnovani ciljevi.

Arhiva novosti