03.05.2018

Više bezbednosti i bezbrižnosti – Produžite radni vek pneumatika praćenjem njihovog stanja

Zaustavni put izlizanih pneumatika je do tri puta duži po vlažnom vremenu. Istraživanja takođe pokazuju da do plivanja pneumatika može da dođe pri brzinama koje su primetno manje od uobičajenih brzina vožnje. Vozači bi trebalo da redovno prate stanje i pritisak u svojim pneumaticima, ne samo prilikom njihove zamene. Bezbedni letnji pneumatici treba da imaju dubinu šare od minimalno četiri milimetra i ne treba da budu stariji od šest godina. 

– Loši pneumatici leti predstavljaju jedan od najvećih bezbednosnih rizika u saobraćaju. Prianjanje izlizanih pneumatika će nestati po vlažnom vremenu i ugroziti bezbednost, naročito u ekstremnim uslovima, kaže Mati Mori, direktor tehničkog korisničkog centra kompanije Nokian Tyres

U nedavnim testovima koje je sproveo časopis Tekniikan Maailma (5/2018), izlizani pneumatici počinjali su da plivaju pri brzini od samo 75 km/h. Najbolji novi pneumatik ne testu počeo je da pliva tek pri brzini od 88 km/h. 

– Pneumatici za koje je test utvrdio da su opasni ipak su bili potpuno legalni, tj. imali su šaru dublju od 1,6 mm. Vozač snosi punu odgovornost za praćenje trošenja pneumatika. Pored dubine šare, takođe treba da proveravate da li na pneumatiku postoje naprsnuća i da redovno proveravate da li je pritisak odgovarajući. Starenjem pneumatika slabe i njegove karakteristike, pa treba da imate na umu i to da maksimalni radni vek pneumatika iznosi šest sezona. Kod rezervnog porodičnog automobila i automobila koji se ređe koriste treba da vodite računa da starost pneumatika ne bude više od 10 godina. To se lako proverava na bočnom zidu pneumatika gde možete pronaći godinu proizvodnje, kaže Mori

Produžite radni vek pneumatika rotiranjem prednjeg i zadnjeg para 

Za maksimalnu bezbednost i uštedu novca treba da sprečite neravnomerno trošenje pneumatika. Trošenje pneumatika samo sa unutrašnje ili spoljašnje strane znak je da nešto nije u redu. To je često simptom niskog pritiska u pneumatiku, nepravilnog centriranja ili loših amortizera. 

– Neravnomerno trošenje direktno utiče na upravljanje. Ako ne reagujete na vreme, habanje može da dopre do unutrašnjosti tela pneumatika i da ga u potpunosti uništi. Na primer, ne treba da zaboravite da na svake tri nedelje proveravate pritisak u pneumaticima. Pre polaska na duži put ili transporta težeg tereta trebalo bi da povećate pritisak u pneumaticima u skladu sa opterećenjem, kaže Mori

Mnogi vozači se pitaju zašto su dva pneumatika u kompletu često više izlizana od drugog para. Prema Moriju, pneumatici na pogonskoj osovini će se uvek duplo brže izlizati od slobodno kotrljajućih pneumatika. Prema tome, trebalo bi da prednji i zadnji par rotirate na svakih 8.000 kilometara ili čim razlika između dubine šare napred i pozadi postane veća od 2 mm. 

– Rotiranjem pneumatika vozači mogu da im produže radni vek, da povećaju svoju bezbednost i bezbednost drugih i da uštede novac. Rotiranje znatno produžava radni vek kompleta pneumatika. Na trošenje pneumatika takođe značajno utiče samo vozilo i stil vožnje i aktivnost vozača. Novac možete uštedeti odabirom visokokvalitetnih pneumatika koji odgovaraju vašem vozilu i načinu vožnje, Mori kaže u zaključku. 

Da li su vam letnji pneumatici ispravni? Pratite sledeće parametre tokom sezone:

  • Proverite dubinu šare. Minimalna bezbedna dubina iznosi 4 milimetra; sve manje od toga znatno povećava rizik od plivanja pneumatika. Letnji pneumatici Nokian Tyres olakšavaju praćenje dubine šare zahvaljujući patentiranom Indikatoru bezbednosti u vožnji (DSI) koji pokazuje preostalu dubinu šare u milimetrima.
  • Proverite bočne zidove i gazeću površinu pneumatika. Površine treba vizuelno da proverite na prisustvo naprslina, pukotina, rupa ili neprirodnih ispupčenja pošto oni mogu da utiču na trajanje pneumatika.
  • Proverite glavne brazde. Veće kamenje zaglavljeno u glavnim brazdama tokom vožnje će se zabijati sve dublje u pneumatik i može da izazove oštećenje. Takvo kamenje možete izvaditi pomoću odvijača, na primer.
  • Proverite način trošenja pneumatika. Neravnomerno ili neuobičajeno brzo trošenje pneumatika može da ukazuje na probleme sa centriranjem točkova. Pored bezbednosti, neravnomerno istrošeni pneumatici takođe utiču i na udobnost vožnje, tako da treba da proverite centriranost točkova.
  • Proverite da li su svi pneumatici podjednako istrošeni. Pneumatike treba da rotirate kako bi se što ravnomernije trošili. Time ćete poboljšati upravljivost automobila. Uopšteno govoreći, pneumatici na pogonskim točkovima troše se brže nego slobodno kotrljajući pneumatici. Ako su pneumatici ravnomerno potrošeni, treba da ih prebacujete sa prednje osovine na zadnju i obratno na svakih 8.000 kilometara. Ako je jedan par pneumatika mnogo bolji od drugog, iz bezbednosnih razloga treba da ih montirate na zadnju osovinu.
  • Proverite starost pneumatika. Preporučeni radni vek za aktivno korišćene pneumatike je 6 godina, a maksimalni ukupni radni vek iznosi 10 godina. Na bočnom zidu pneumatika nalazi se četvorocifreni proizvodni kod u kom prve dve cifre označavaju nedelju proizvodnje a druge dve označavaju godinu. Na primer, ako je kod 1717, pneumatik je proizveden 17. nedelje 2017. godine.
  • Proverite pritisak u pneumaticima. Na svake tri nedelje treba da proverite pritisak u pneumaticima jer odgovarajuća naduvanost pneumatika poboljšava upravljivost i skraćuje zaustavni put. Nedovoljno naduvani pneumatici mogu i više da koštaju, jer vožnja na njima dodatno opterećuje unutrašnju strukturu pneumatika i značajno povećava potrošnju goriva. Pogledajte naš video za savete u vezi sa proverom pritiska.

Dodatni saveti za korisnike letnjih pneumatika

Arhiva novosti